αυτος

αυτος is usually the third person, personal pronoun.

Singular:

Singular

Masculine

Feminine

Neuter

Nominative

αυτος

αυτη

αυτο

Genitive

αυτου

αυτης

αυτου

Dative

αυτω

αυτη

αυτω

Accusative

αυτον

αυτην

αυτο

Plural:

Plural

Masculine

Feminine

Neuter

Nominative

αυτοι

αυται

αυτα

Genitive

αυτων

αυτων

αυτων

Dative

αυτοις

αυταις

αυτοις

Accusative

αυτους

αυτας

αυτα

It has two other functions as well (BBG 12.7):

αυτος as an intensive pronoun:
 When αυτος is in the nominative case and agrees with a noun, then it is an intensive pronoun.

αὐτὸς ὁ ἀνήρ or ὁ ἀνὴρ αὐτός = the man himself

ἀνδρός αὐτοῦ = of the man himself

source

αυτος as an identical adjective:
When αυτος is preceded by the article in any case:

ὁ αὐτός ἀνήρ = the same man

τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός = of the same man

source

Print Friendly, PDF & Email
This website uses .